Spring til indhold

NANUBØRNS persondatapolitik for ansøgere om økonomisk hjælp

Generelt

Børneorganisationen Nanu Børn behandler almindelige samt fortrolige personoplysninger på vore ansøgere om økonomisk hjælp.

I Børneorganisationen Nanu Børn ønsker vi, at vores ansøgere om økonomisk hjælp altid har tillid til os. Når vi modtager personlige oplysninger, ved vi, at det er vores ansvar at beskytte dem. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataloven, og at ansøgernes data bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer deres ret til privatliv.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler kun oplysninger, der er nødvendige for os, og vi behandler altid personoplysnin- ger efter gældendelov og vejledninger. Hvilke oplysninger, der er nødvendige, afhænger af, hvilket formål oplysningerne skal bruges til.I Børneorganisationen Nanu Børn behandler vi følgende kategorier af personoplysninger på vores ansøgere omøkonomisk hjælp (vi har ikke alle nedenstående oplysninger på samtlige ansøgere om økonomisk hjælp)

 • Kontakt og identifikationsoplysninger
 • Cpr-numre
 • Løn- og pensionsoplysninger
 • Oplysning om sociale ydelser og socioøkonomiske forhold
 • Helbredsoplysninger herunder misbrugsoplysninger

Hvor og hvordan indsamler vi oplysningerne?

De personoplysninger, som Børneorganisationen Nanu Børn har på sine ansøgere om økono- misk hjælp, har Børneorganisationen Nanu Børn primært fra ansøgere om økonomisk hjælp selv, ligesom der under ansøgningsprocessen kan være tilgået yderligere data.

Formål med behandling af dine oplysninger samt hjemlen hertil

Formålet med indsamlingen af dataoplysninger på ansøgere er at kunne udvælge de kvalificerede til økonomiskhjælp. Formålet med indsamlingen af dataoplysninger på ansøgere om økonomisk hjælp er for at kunne håndtere deresansøgning herunder for, at Børneorganisationen Nanu Børn kan sikre den mest gavnlige fordeling af organisationensmidler. Videre bruges oplysningerne af Børneorganisationen Nanu Børn i relation til indberetning til skattemyndighederne.

Hjemlen til indsamling af de pågældende oplysninger i Grønland er i persondatalovens §6, stk. 1, nr.1, 3 og 7 samt i persondatalovens §7, stk. 2, nr. 1 og 4.

For så vidt angår Børneorganisationen Nanu Børns behandling af følsomme oplysninger herundersundhedsoplysninger og oplysninger af socioøkonomisk karakter er der ved Datatilsynet indhentet formel tilladelse til behandling af de pågældende oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Børneorganisationen Nanu Børn videregiver ikke personoplysninger på ansøgere om økonomisk hjælp til eksternemodtagere. Dog oplyses der navn på ansøgere til de samarbejdspartnere, der bistår med udfærdigelse af gavekort.

Hvor lang tid gemmer vi dine oplysninger?

Børneorganisationen Nanu Børn har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante. Det betyder, at vi løbende sletter oplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål til at opbevare dem dog minimum i 5 år fra udløbet af ansøgningsåret.

Datasikkerhed

Børneorganisationen Nanu Børns ansøgere om økonomisk hjælps datasikkerhed er vigtig. Derfor er der truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at passe på de oplysninger, vi modtager, dels for at forhindre, at dataenefortabes eller ændres og dels for at forhindre, at de kommer uvedkommende til kendskab eller misbruges. Det betyderblandt andet, at vi har

 • Arbejdsbetinget adgang til alle lokationer, hvor der opbevares persondata
 • Kryptering af datatransmission og lagring
 • Virusscannere på servere
 • Procedurer og politikker for behandling og kommunikation af persondata

Såfremt der sker brud på vores datasikkerhed med læk af persondata, vil ansøgere om økonomisk hjælp, uden ugrundet ophold blive informeret herom herunder blive informeret om konsekvensen af det pågældende brud.

Behandling hos databehandlere

Børneorganisationen Nanu Børn benytter databehandlere, herunder udbydere af software, hosting, sikkerhed og opbevaring. Ansøgerens personlige oplysninger kan derfor blive overladt til databehandlere.

Alle databehandlere er underlagt en skriftlig instruks og kontrol, som skal sikre, at dine personoplysninger kun bliver brugt til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Børneorganisationen Nanu Børn har ikke overladt databehandling til eksterne parter uden for EU. Vores data-samarbejdspartnere er derfor alle omfattet af enten persondataforordningen eller persondataloven.

Børneorganisationen Nanu Børn har kontrakter med alle databehandlere, og vi udøver kontrol med, at de efterlever vore instrukser til sikker behandling.

Dine rettigheder

Som ansøger kan man ved Børneorganisationen Nanu Børn til enhver tid gøre sine rettigheder gældende

 • Ansøgere om økonomisk hjælp har ret til indsigt i de oplysninger, Børneorganisationen Nanu Børn behandler om den pågældende
 • Ansøgere om økonomisk hjælp har ret til at gøre indsigelse mod indsamling af oplysninger
 • Ansøgere om økonomisk hjælp kan kræve at Børneorganisationen Nanu Børn korrigerer eller sletter Børneorganisationen Nanu Børn tager dog forbehold for ikke at slette oplysninger, hvis der er opstået en tvist mellem Børneorganisationen Nanu Børn og en ansøger
 • Har ansøgere om økonomisk hjælp afgivet samtykke, kan ansøgere om økonomisk hjælp altid kontakteledelsen for at høre omfanget, og ansøgere om økonomisk hjælp kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet Børneorganisationen Nanu Børn vil herefter ophøre med at behandle de oplysninger, ansøgere om økonomisk hjælp har givet dit samtykke til.

Børneorganisationen Nanu Børn ønsker, at organisationens oplysninger er korrekte og opdaterede, organisationen opdaterer derfor altid sine oplysninger, så snart der bliver gjort opmærksomme herpå eller hvis organisationen på anden vis opdager fejl i datagrundlaget.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med Børneorganisationen Nanu Børns behandling af dine oplysninger, kan du klage tildatatilsynet på dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling

Børneorganisationen Nanu Børn fungerer som dataansvarlig for de oplysninger, vi eller vores databehandlerebehandler vedrørende vore ansøgere om økonomisk hjælp.

Har du spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker du at udnytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på mail: hej@nanu.gl